Duurzaamheid

MVO

Als producent van hoogwaardig petfood met een relatief hoog energieverbruik voelt Vobra Special Petfoods zich verantwoordelijk stappen te zetten richting klimaatneutraal ondernemen. Zo worden tijdens het productieproces reeds condenswater en koelerlucht herbruikt. De extruder en pers zijn voorzien van energiezuinige motoren. Er wordt gebruik gemaakt van milieuvriendelijke verpakkingen. Bovendien bestaat het wagenpark uit diverse elektrische auto’s. Op deze wijze wil Vobra ook haar steentje bijdragen aan een mooie toekomst!

 

Sustainable Packaging Coalition

Vobra Special Petfoods is een trots lid van de Sustainable Packaging Coalition. Dit is een werkgroep van bedrijven die zijn toegewijd aan een milieubewuste visie voor verpakkingen. Door samenwerkingsinitiavieven in de supply chain, het delen van informatie en een voortdurende dialoog met andere leden van de Sustainable Packaging Coalition, zoals toonaangevende bedrijven als The Coca-Cola Company, Nike en Unilever streven wij ernaar verpakkingssystemen te realiseren die duurzaam, milieubewust en praktisch zijn. Voor ons betekent dit niet alleen dat we duurzame verpakkingen voor onze producten introduceren, maar ook dat we kritisch kijken naar de verpakkingscondities van onze leveranciers.

 

 

Duurzaam inzetbaar

Wij zijn er trots op om voor Vobra te werken. En we zijn ook trots op iedereen die voor Vobra werkt! Met het thema 'duurzaam inzetbaar' richt Vobra zich op werknemers, zodat zij nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief kunnen werken. 

Thema’s en activiteiten binnen dit thema van het Europees Social Fonds (ESF): 

  • het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer;
  • het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden;
  • het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap;
  • het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement. 

Een project heeft tot doel de bevordering van duurzame inzetbaarheid van werkenden door: 

  • het verkrijgen van advies met een implementatieplan;
  • het verkrijgen van begeleiding bij de implementatie van een advies, waaronder het in dialoog met de werkenden aanpassen van de organisatie van het werk.

Vobra Special Petfoods, duurzaam inzetbaar

    

 

© Vobra Special Petfoods BV