Duurzame inzetbaarheid

"Gezond en veilig werken"

Wij zijn er trots op om voor Vobra te werken. En we zijn ook trots op iedereen die voor Vobra werkt! Met het thema 'duurzaam inzetbaar' richt Vobra zich op werknemers, zodat zij nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief kunnen werken. 

Thema’s en activiteiten binnen dit thema van het Europees Social Fonds (ESF): 

  • het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer;
  • het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden;
  • het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap;
  • het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement. 

Een project heeft tot doel de bevordering van duurzame inzetbaarheid van werkenden door: 

  • het verkrijgen van advies met een implementatieplan;
  • het verkrijgen van begeleiding bij de implementatie van een advies, waaronder het in dialoog met de werkenden aanpassen van de organisatie van het werk.

ESF Project Duurzame Inzetbaarheid

 

© Vobra Special Petfoods BV